Institucije Evropskih skupnosti natisni

 

DATUM: Februar 2001

KRAJ: Ljubljana (Svetovni slovenski kongres)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

V okviru seminarske dejavnosti in osvetljevanja organiziranosti EU je v februarju 2001 potekal seminar z naslovom "Institucije Evropskih skupnosti". S pomočjo predavateljev katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani in zunanjega ministrstva Republike Slovenije smo se podrobneje dotaknili institucionalne reforme EU, predvsem s stališča potrebe prilagajanja EU na prihodnjo širitev.