Evidentiranje nepremičnin natisni

 

DATUM: December 2000

KRAJ: Bled (hotel Jelovica)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

Decembra 2000 smo v sodelovanju s Študentsko organizacijo gradbeništva in geodezije organizirali seminar »Evidentiranje nepremičnin«. Predstavljena je bila problematika evidentiranja nepremičnin, vodenja zemljiškega katastra in katastrskih knjig, delo in vloga GURS, novosti novel zakonov, nejasnosti kot posledica nacionalizacije in denacionalizacije in prilagajanje slovenske zakonodaje z omenjenega področja predpisom in zahtevam EU. Predavali so mag. Franci But, dr. Ferlan, Seliškar, Vasilij Polič, mag. Stanovnik in drugi.