A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Konferenca UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA PDF natisni

DATUM: 11. december 2012 z začetkom ob 15.30 uri

KRAJ: Hotel Slon, Ljubljana

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: približno 150

VSEBINA: Na konferenci so ugledni gostje spregovorili o pravnih in ekonomskih vidikih dokončanja privatizacije v Sloveniji.


UTRINKI IZ KONFERENCE IN POVZETKI V MEDIJIH:
Oglejte si slike in podrobnosti (Facebook)


POVZETKI IZ KONFERENCE (poročilo):

I. panel: »Razlogi in pogoji za uspešno privatizacijo«

- Srečo Jadek, starejši partner, odvetniška pisarna Jadek & Pensa
- Janez Uranič, direktor, Ernst&Young d.o.o.
- Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik, Časnik Finance d.o.o.

G. Jadek je mnenja, da slovenski pravni okvir za postopke privatizacije ni problematičen, temveč je problem v tem, da imajo tuji investitorji negativne izkušnje zaradi nekateri neuspešnih prodaj, kjer so bili stroški svetovanja visoki, na koncu pa sploh ni prišlo do transakcije.

G. Uranič vidi težavo tudi v pomanjkanju transparentnosti – država bi morala speljati postopke jasno in pregledno, saj bi le na ta način pridobila zaupanje državljanov – in v neodločnosti političnih struktur. Poleg tega bi država morala bolj zasledovati ohranjanje delovnih mest. G. Uranič je še poudaril, da se moramo zavedati majhnosti slovenskega trga, zato so za tuje vlagatelje zanimiva zgolj podjetja, ki jih je mogoče razviti naprej.

G. Frankl je mnenja, da imamo dve Sloveniji, mesto in vas. Problemov na podeželju ni, pač pa so v mestih, kjer ležijo nacionalni interesi, ki niso nič drugega kot majhne rente političnih klik. Težavo vidi v pomanjkljivem sistemu upravljanja gospodarskih družb ter v korupciji. Meni, da je boljši tuji kot pa domači politični lastnik, ki ga je primerjal s političnim fikusom.

Preberite celotno poročilo s klikom na "Več" na desni strani.

 

Več ...
 
Mednarodno kazensko sodišče PDF natisni

 

DATUM: 27. do 28. oktober 2001

KRAJ: Ljubljana (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: prof. dr. Otto Triffterer, prof. dr. Mirjam Škrk, prof. dr. Tone Jerovšek, doc. dr. Miro Cerar, doc. dr. Damjan Korošec, Eva Tomič, Dan Zagorca, Simona Drenik

VSEBINA:

Namen seminarja je bil izobraževanje javnosti, predvsem mladine, za spoštovanje človekovih pravic. Cilj seminarja je bil zato informiranje o pomenu in vlogi Mednarodnega kazenskega sodišča (International Criminal Court; v nadaljevanju ICC, kot tudi o pravnih in političnih vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi s tem. Predstaviti smo želeli aktualna vprašanja, ki se nanašajo na ratifikacijo Statuta ICC s strani Slovenija in glede vzpostavitve in delovanja Sodišča.

Več ...
 
Institucije Evropskih skupnosti PDF natisni

 

DATUM: Februar 2001

KRAJ: Ljubljana (Svetovni slovenski kongres)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

V okviru seminarske dejavnosti in osvetljevanja organiziranosti EU je v februarju 2001 potekal seminar z naslovom "Institucije Evropskih skupnosti". S pomočjo predavateljev katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani in zunanjega ministrstva Republike Slovenije smo se podrobneje dotaknili institucionalne reforme EU, predvsem s stališča potrebe prilagajanja EU na prihodnjo širitev.
 
Evidentiranje nepremičnin PDF natisni

 

DATUM: December 2000

KRAJ: Bled (hotel Jelovica)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

Decembra 2000 smo v sodelovanju s Študentsko organizacijo gradbeništva in geodezije organizirali seminar »Evidentiranje nepremičnin«. Predstavljena je bila problematika evidentiranja nepremičnin, vodenja zemljiškega katastra in katastrskih knjig, delo in vloga GURS, novosti novel zakonov, nejasnosti kot posledica nacionalizacije in denacionalizacije in prilagajanje slovenske zakonodaje z omenjenega področja predpisom in zahtevam EU. Predavali so mag. Franci But, dr. Ferlan, Seliškar, Vasilij Polič, mag. Stanovnik in drugi.
 
Razvoj EU in mesto Slovenije PDF natisni

 

DATUM: April 2000

KRAJ: Ljubljana (Svetovni slovenski kongres)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

V mesecu aprilu 2000 smo v sodelovanju s Študentskim svetom Pravne fakultete pripravili tridnevni seminar o razvoju EU in mestu Slovenije v njej. Predavali so prof. Robert Turk, dr. Janez Potočnik, mag. Igor Senčar, Alfred von Wittke itd. V sklopu seminarja smo pripravili odmevno soočenje vseh dosedanjih zunanjih ministrov Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, Lojzeta Peterleta, dr. Davorina Kračuna, Zorana Thalerja in dr. Borisa Frleca. Namen seminarja je bil poglobiti poznavanje evropskih integracij tudi preko poznavanja zgodovinskega nastajanja EU in umestitev Slovenije v evropski kulturni in politični prostor v preteklosti, sedanjosti in v prihodnje.

 
Ustava - družbena pogodba ali administrativni akt PDF natisni

 

DATUM: November 2000

KRAJ: Bled (hotel Jelovica)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

V novembru 2000 je v hotelu Jelovica na Bledu potekal seminar z naslovom "Ustava - družbena pogodba ali administrativni akt". O ustavnosti so nam predavali slovenski ustavnopravni strokovnjaki, dr. Lojze Ude, dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, dr. Tone Jerovšek, dr. Albin Igličar, dr. Ciril Ribičič, dr. Miro Cerar in mag. Klemen Jaklič. V okviru seminarja je potekala simulacija dela ustavnega sodišča. Študentom smo predstavili pomen ustave in sklicevanje nanjo v praksi, predvsem v smislu razumevanja splošnih pravnih pojmov in ustavnih načel.
 


 
Joomla Templates at JoomlaShack.com