A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Predstavitev društva PDF natisni

 

Akademsko društvo Pravnik je stanovsko društvo pravnikov in študentov prava, ki s študijem, delom in osebnim vedenjem želijo prispevati k dvigu pravne kulture, razvoju pravne znanosti in uveljavitvi tradicionalnih vrednot humanizma na gospodarskem, političnem, kulturnem in akademskem področju.

Društvo je bilo pravno formalno ustanovljeno 22. februarja 2000 na osnovi Izjave o nameri po povezovanju kritične skupine pravnikov in študentov prava, ki je bila v okviru Pravne fakultete Univerze v Ljubljani podana 23. decembra 1999. Akademsko društvo Pravnik je neposredni pravni naslednik Akademskega društva Pravda, ki je na Pravni fakulteti v Ljubljani delovalo v času pred 2. svetovno vojno, posredno pa želi nadaljevati tudi delo akademskih društev iz druge polovice 19. stoletja, ki so velik razmah in odmev doživela predvsem na srednjeevropskih univerzah.

Člani se z vstopom v društvo zavežejo k medsebojni pomoči pri napredku v strokovnem in poklicnem življenju, s katerim želijo uveljavljati in ohranjati razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost v javnem in zasebnem življenju. To želimo dosegati predvsem s spoštovanjem in varovanjem pravne države, človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, osebne svobode in svobode vesti, zakonske zveze kot skupnosti moškega in ženske, pravice do svobodnega vzgajanja svojih otrok, socialne države in svobodnega podjetništva na temelju zasebne lastnine, okolja in slovenske narodne istovetnosti.

Člani društva poudarjamo pozitiven pomen odgovorne in konservativne drže pravnika v javnem in zasebnem življenju. Vzor takšne drže nam predstavljata življenje in delo sv. Tomaža Mora in Leonida Pitamica.

K včlanitvi vabimo kandidate, ki jih odlikuje želja po izobraževanju, ambicioznost, kritična intelektualna zavest in samostojno razmišljanje.

 


 
Joomla Templates: by JoomlaShack